Jak wygląda zarządzanie siecią sprzedaży?

Efektywnym zarządzanie siecią sprzedaży może się opierać na sprawdzonych i skutecznych rozwiązaniach. Współczesny menedżer zarządzający grupą handlowców powinien swobodnie korzystać z takich narzędzi jak prowadzenie mini szkoleń i sesji coachingowych, prowadzenie rozmów motywacyjnych i korygujących czy planowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań. Umiejętność naturalnego stosowania tych mechanizmów może w zdecydowany sposób przełożyć się na wyniki w sprzedaży. Sprawdź, jak wygląda efektywne zarządzanie siecią sprzedaży – http://positiveretail.pl/obrot-towarowy/.

W jaki sposób zarządzać siecią sprzedaży?

Warto zastanowić się, dlaczego zarządzanie siecią sprzedaży stanowi tak wielkie wyzwanie i jak można je usprawnić? Rozbudowane sieci sprzedaży posługują się zaawansowanymi systemami prowizyjnymi i motywacyjnymi, których nie da się już obsłużyć za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, prostych baz danych lub starszych aplikacji. Instytucje wypracowały kompleksowe, indywidualne programy wynagradzania, które bywają oparte nie tylko na wyliczaniu wielkości finansowych, ale także na różnego rodzaju wskaźnikach, punktach czy nagrodach. Narzuca to konieczność użycia zaawansowanych algorytmów kalkulujących, definiowanych osobno dla różnych poziomów struktury sieci sprzedaży, wykorzystujących duże ilości informacji pochodzących z wielu źródeł. Wdrożenie innowacyjnych strategii najkorzystniejszego premiowania sił sprzedaży wymaga więc zastosowania specjalistycznego oprogramowania, które podoła skomplikowanym regułom wynagradzania i jednocześnie umożliwi użytkownikom nieposiadającym wiedzy technicznej ich zdefiniowanie.

Wiele korzyści

Zarządzanie siecią sprzedaży daje mnóstwo korzyści. Jakich? Po pierwsze system ten zapewnia integrację w jednym miejscu wszystkich danych o sieci sprzedaży i jej strukturze. To naprawdę bardzo ułatwia i usprawnia pracę całego zespołu. Warto dodać, że ciągłe doskonalenie polityki wynagradzania w celu odpowiedniego ukierunkowania działań sił sprzedaży. Nie można zapomnieć o rozdzieleniu procesów naliczeń i rozliczeń, ich częstotliwości i elementów składowych. Odpowiednie zarządzanie siecią sprzedaży pozwoli na automatyzację przeliczania prowizji w rezultacie korekt danych sprzedaży oraz na szybką i wiarygodną informację o bieżących wynikach sprzedaży, realizacji celów oraz należnych prowizjach. Ten system zapobiega powstawaniu błędów poprzez redukcję skali błędnych rozliczeń i nadużyć w całej sieci sprzedaży.

3 grupy czynników motywacyjnych

Jak już wcześniej wspomnieliśmy to zarządzanie siecią sprzedaży opiera się głównie na motywowaniu. Zasadniczo są trzy grupy motywatorów, na których możemy a nawet powinniśmy oprzeć motywowanie handlowców.
1) Pierwsza grupa to czynniki oparte na relacjach; dla wielu handlowców przynależność do grupy, możliwość pracy w zgranym zespole, a także dobra relacja z przełożonym bywają co najmniej równie mocne jak motywacja finansowa.
2) Druga grupa motywatorów to elementy związane ze statusem; często możliwość bycia wyróżnionym na tle grupy, zdobycie pozycji lidera, czasem również wyróżniająca nazwa stanowiska może nam pomóc zmotywować pracowników.
3) Trzecia grupa czynników motywujących to oczywiście osiągnięcia; przede wszystkim oczywiście finansowe, ale mogą się tu też liczyć osiągnięcia na innych polach.

Oczywiście, rzadko jest tak, że motywatory danego handlowca należą tylko do jednej grupy, zwykle jest to kombinacja różnych czynników. Ale znajomość największej liczby motywatorów nie zastąpi nam wiedzy o naszych podwładnych. Tylko gruntowna znajomość indywidualnych celów i motywacji każdego pracownika pomoże nam zmotywować go do osiągania ambitnych, ale też wspólnie uzgodnionych celów.

Jeżeli zainteresowaliście się zarządzaniem siecią sprzedaży z pewnością zadajecie pytanie: czy ten system można wprowadzić w każdej firmie? Odpowiedz jest jak najbardziej pozytywna, ponieważ system posiada budowę modułową, która ułatwia idealne dostosowanie rozwiązania do potrzeb każdego klienta – zarówno przy obsłudze niewielkiego punktu handlowego, jak i dużej sieci. Niezależnie od rozproszenia – centrala, oddziały, hurtownie, magazyny, punkty sprzedaż, system jest całkowicie zintegrowany i spójny.