Dlaczego warto wybrać program SZEF do kontroli magazynów?

Wiele systemów zarządzania magazynami udostępnia funkcje hurtowni danych, umożliwiające harmonogramowanie terminali oraz lepsze planowanie odbioru i odprowadzania personelu. Dodatkowe funkcje obejmują zazwyczaj zdolność do rejestrowania roszczeń o odszkodowanie przewoźnika lub dostawcy po otrzymaniu, czy tworzenie tablic rejestracyjnych kodów kreskowych na paletach i etykietach kartonowych. Oprócz tego programy, takie jak program SZEF – http://gastro.pl/ – posiadają możliwość identyfikacji lokalizacji przesyłanych dalej. Sprawdź, dlaczego warto postawić na program do kontroli magazynów.

Program SZEF do obsługi magazynów

Program SZEF może również pozwolić na większą kontrolę nad innymi operacjami magazynowymi. Program SZEF umożliwia firmom śledzenie lokalizacji zapasów oraz ich użytkowanie w różnych lokalizacjach magazynowych, w wielu centrach dystrybucji. Za jego pomocą możliwe jest przeprowadzanie prawidłowych rozliczeń magazynów oraz poziomu zużycia surowców, przy jednoczesnej kontroli kosztów. Rozliczenia produkcji gastronomicznej wspierane są przez zaawansowaną obsługę zamówień oraz fachowe inwentaryzacje. Dzięki możliwościom zdalnego ustalania rabatów i promocji, użytkowanie programu SZEF z serii GASTRO znacznie ułatwia planowanie imprez. System pozwala również na wygodne wystawianie faktur i sporządzanie przejrzystych raportów, a także eksportowanie danych do innych programów obsługujących lokale gastronomiczne.
Funkcjonalność programu SZEF pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynu. System zarządzania magazynami poprawia również kontrolę zapasów magazynowych oraz jej dokładność, co umożliwia niektórym firmom wyeliminować kosztowne i czasochłonne przechowywanie zapasów.

Wysoka jakość usług

System SZEF pozwala na możliwość przechowywania specyfikacji produktu oraz oferuje wsparcie dla programów zgodności dostawców oraz raportowanie stanu wpływów problemowych dla pracowników magazynów i merchandisingu w celu ich rozwiązania, a także oznaczania w detalicznych, bezpośrednich i hurtowych formatach dokumentów dotyczących sprzedaży. Po otrzymaniu zapasów, produkty muszą być umieszczone w stacji dokującej lub wysyłane, aby wypełnić zlecenie lub odłożyć je do magazynu. Wiele systemów zarządzania magazynami posiada opcję kierowniczą, działającą w oparciu o zasady systemu, parametry przechowywania, produkt, prędkość itd. Funkcje te są dostępne również w niektórych mniejszych rozwiązaniach WMS. Program SZEF automatyzuje uzupełnianie pierwotnych lub przyszłych magazynów, zanim kolejna fala zamówień zostanie wysłana i odebrana. Eliminuje to wysokie koszty składania magazynu i ogranicza utratę czasu. Dane o szybkości sprzedaży w systemie zarządzania magazynami pomogą zaplanować wielkość magazynu do przodu, w celu zmniejszenia liczby zadań związanych z jego bieżącym uzupełnieniem. Funkcje uzupełniania minimalnego i maksymalnego lub żądania produktu spowodują uruchomienie ruchu zapasowego w sposób zautomatyzowany.

Obsługa towarów

Jednym z głównych korzyści systemu zarządzania magazynem jest zdolność niektórych systemów WMS do wspomagania obsługi produktów. Proces przypisywania SKU do lokalizacji odbywa się na podstawie różnych kryteriów, takich jak prędkość sprzedaży, wielkość, waga i kategoria. Funkcjonalność ta poprawia wydajność poprzez skrócenie czasu podróży i ułatwia zmiany rozmiarów pojemników czy obszarów magazynowych. Raportowanie prędkości pozwala personelowi na ponowne umieszczenie głównych lokalizacji w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni lub przeniesienia towarów w określone miejsca. Większe operacje mogą korzystać z funkcji dynamicznego ryglowania. Funkcjonalność ta jest czasami dostępna za pośrednictwem dodatkowych modułów niektórych dostawców usług WMS za dodatkową opłatą. Różne systemy zarządzania magazynami zapewniają różne funkcje, takie jak zlecenia robocze, montaż, kontrolę montażu kosztów robocizny i materiałów czy kontrolę zapasów w podzespołach i gotowych poziomach. Inne funkcje zazwyczaj dostępne to faktura jednostkowa lub wielopoziomowa jednostka organizacyjna, a także zarządzanie przypisaniem spisu składników w procesie zlecenia. Dostępne są także opcje śledzenia zużycia zapasów i sprzedaży na gotowym zestawie i poziomie komponentów, śledzenia pracy według zamówienia roboczego i zmontowanego produktu oraz pracy w raportach z procesu. Zbieranie danych jest jednym z głównych nakładów pracy w większości magazynów. Program SZEF znacząco rozszerza te opcje. Obejmują one także możliwość przeglądania kolejki zamówień z różnych profili, poziomu usługodawcy, pozycji pojedynczego elementu w stosunku do zamówień w wielu wierszach czy specjalnej instrukcji obsługi, aż do wybrania pojedynczego zamówienia. W przypadku wewnętrznie rozwiniętych funkcji w systemie zarządzania magazynami należy ustalić, czy są one certyfikowane przez przewoźników.