CRM call center pomoże w budowaniu bazy wszystkich klientów

Siłą dobrego działu contact center jest baza, dzięki której można mieć uporządkowane wszystkie kontakty z klientem. To niewątpliwie ułatwi tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych, a także pomoże przy przyszłej komunikacji z daną osobą.

Odpowiednia funkcjonalność to siła dobrego CRM

Bardzo ważne jest definiowanie struktury centralnej bazy danych, czyli inaczej pól rekordów. Dzięki temu baza będzie przejrzysta i funkcjonalna dla wszystkich jej użytkowników. Dobrze jest mieć również podgląd listy wszystkich rekordów, które się w niej znajdują. Ważne, aby dostęp do nich miały wszystkie osoby, które mogą się kontaktować z danymi klientami, a także ich przełożeni. W karcie kontaktu możemy mieć podgląd listy wszystkich połączeń i pełną historię kampanii, do których rekord jest przypisany.

Porządek w bazie danych i kartach klientów

CRM call center daje możliwość łatwego wyszukiwania rekordów. Ważne jest, aby można było uwzględniać każde pole rekordu osobno, aby znalezienie odpowiedniego kontaktu było szybkie i efektywne. Bardzo ważne jest oczywiście, żeby edycja i usuwanie rekordów były intuicyjne. Prace ułatwia również przypisywanie klientów do konkretnych kampanii, które planujemy. Dzięki temu każdy konsultant wie, z kim ma się kontaktować w danym temacie, nie jest to przypadkowe, ale dobrze zaplanowane działanie. Dodatkowo funkcja wykrywania duplikatów pomoże nam w utrzymaniu porządku, aby rekordy nie powtarzały się w bazie, a tym bardziej w kampaniach. Kryteria według których sprawdzane jest duplikowanie określane są każdorazowo przy imporcie rekordów.

Bieżąca aktualizacja danych widoczna dla wszystkich

Korzyścią CRM call center jest zapewnienie regularnej aktualizacji danych we wszystkich kampaniach. Poza tym jeśli odbył się kontakt z klientem, zostaje to od razu zapisane w bazie, dzięki czemu każdy konsultant od razu ma na ten temat informację. To także ułatwienie przy kolejnych kontaktach, ponieważ może sprawdzić historię innych kampanii, czyli przebieg oraz wynik. Osobno dla każdego rekordu. CRM możemy połączyć z oprogramowaniem contact center, dzięki czemu praca agentów jest zautomatyzowana, a co za tym idzie jeszcze bardziej efektywna. Przełożeni mają natomiast regularny przegląd tego, jak radzą sobie konsultanci, są w stanie wykorzystywać te informacje na przykład na szkoleniach lub przy wdrażaniu nowych pracowników.